Andrzej Damięcki
Andrzej Damięcki
Warszawa, Polska
andrzejdamiecki /æt/ wp.pl